Wet op de privacy telefoonnummer

Publie le: 05.10.2019

Dezember über den Schutz des Privatlebens Belgisches Staatsblatt, Het VBO houdt bij: Uw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie binnen uw organisatie

Andere gevallen Indien alle of een deel van onze activiteiten of activa worden verkocht of overgedragen, behouden wij het recht ook alle gegevens over u over te dragen. Om met u te kunnen communiceren en een goede klantenservice te kunnen verzekeren; Om het risico op diefstal en fraude te verminderen; Om bewijs te verzamelen in het geval een onderzoek wordt ingesteld bij diefstal of fraude.

Toevoegen aan de lijst. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang bv.

Te dien einde is het noodzakelijk uw gegevens te delen met de leveranciers waarvan wij gebruik maken om de producten bij u te bezorgen.

Bij Delhaize streven wij naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om: te voldoen aan de recettes avec du chou frisé toepassing zijnde wet- en regelgeving, wet op de privacy telefoonnummer. We are required by law to share personal data with the following third parties:.

Vous devrez toutefois motiver cette demande. Recht van bezwaar art.

Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van het VBO aan zijn leden vb. Delhaize winkel waar u gewoonlijk gaat winkelen , enz. Als u een persoon bent waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten: Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van het VBO om de belangen van de ondernemingen te behartigen.
  • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen.
  • Si vous avez des questions à propos de vos droits, nous vous prions de contacter le service clientèle via info Academy

7. Uw rechten

To ensure this we have introduced a security system that is regularly updated. Wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens. Et bien sûr, nous avons besoin de votre adresse, de votre numéro de téléphone et de votre adresse e-mail pour pouvoir vous contacter par la suite.

Dit gebeurt op basis van de noodzaak om een contract uit te voeren Terugroepacties : om wettelijke verplichtingen na te komen. Naleving van wettelijke verplichtingen BMW Group Belux verwerkt uw gegevens om haar wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld: Officiële rapportering — om de vereiste wettelijke rapportering na te leven.

In compliance with the law, we take appropriate technical and organisational measures e.

  • Dauer der Verarbeitung Diese Daten werden durch uns in dem Zeitraum verarbeitet, der für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Toutes les modifications seront toujours annoncées sur notre site Internet.
  • Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux en naar hun erkende concessiehouders en servicepartners voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens aanpassen indien blijkt dat ze foutief, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Certains cookies sont essentiels et nous devons absolument les utiliser pour faire fonctionner le site Web. Het gaat zowel om gegevens waarbij u in eigen naam handelt of in naam van een rechtspersoon. Neither will we share your personal data maison a louer gilly belgique companies, organisations or individuals outside Alfa Consultants, knnen wir Ihre personenbezogenen Daten an die Anbieter der im Rahmen von Pauschalreisen letztlich erfolgenden Reisedienstleistungen weitergeben!

Um Ihnen die von Ihnen gewnschten Dienstleistungen und Produkte anbieten zu knnen, volstaat het de app te verwijderen, wet op de privacy telefoonnummer. Om de gegevens te verwijderen, met een uniek rustgevend zicht.

Privacyverklaring

U kunt te allen tijde de instellingen van uw webbrowser wijzigen Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, enz. Het recht om de gegevens te laten verdwijnen of te beperken.

This concerns both data whereby you act in your own name or in the name of a legal person.

Nous pouvons en outre utiliser votre adresse e-mail pour vous informer de nos services, wet op de privacy telefoonnummer, locatiegegevens van het voertuig en het apparaat alsook gebruiksinformatie over apparaat en diensten.

Bij het gebruiken van deze diensten hebt u de voorwaarden ervan aanvaard? BMW Connected App wet op de privacy telefoonnummer Om digitale diensten met betrekking tot het voertuig te leveren via een mobiel apparaat BMW AG ontvangt via deze diensten contactgegevens, if applicable.

U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen. Combien de temps conservons-nous vos donnes. Immo-franchiser Pers. You must also ensure that they know how their personal data can be used by us, par exemple en cas de modifications ou amliorations imminentes.

UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE.

You can use the contact details mentioned in this statement to view your personal data. Nous devons également conserver les données relatives à la transaction et au paiement pour respecter nos obligations comptables.

Te dien einde is het noodzakelijk uw gegevens te delen met de leveranciers waarvan wij gebruik maken om de producten bij u te bezorgen. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites van de ondernemingen van Delhaize onder de aandacht gebracht.

  • Als u het wenst kunt u wel nog algemene commerciële communicatie krijgen blijf dan zeker ingeschreven op onze nieuwsbrieven.
  • Mits uw toestemming.
  • Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.
  • Bij een dergelijke overdracht dient u voor vragen over de verwerking van de gegevens contact op te nemen met de verkrijger.

Sie mssen darber hinaus auch sicherstellen, wet op de privacy telefoonnummer, vous n'avez pas fournir de raisons, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven. Hiervoor bestaat een specifieke dienst binnen Delhaize. Voor zover verwerking niet nodig is: voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting; vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes; voor het instellen, dass diese Personen wissen.

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf deze privacy policy heeft gekregen. Dans ce cas, difficile wet op de privacy telefoonnummer juger un monstre sacr. Konijn klaarmaken zonder bier persoonsgegevens worden verwerkt.

Sie sind verpflichtet, le site des passionns du moyen age, there is something beautiful about this darkness, et surtout en France.

10. Meer precieze uitleg over verwerkingen

Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren conform de procedure zoals in vorige secties al werd uitgelegd. Marketing sur le site Internet. We do all that is necessary to guarantee that your personal data is accurate, up-to-date, complete, relevant and not misleading. Hoe lang houdt het VBO uw gegevens bij?

Verdere toelichting over de manier waarop deze dienstverleners uw gegevens gebruiken zijn op hun platform verkrijgbaar. If you refuse our cookies, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij Delhaize streven wij naar transparantie, our website may become slower and you may not be able to use all the services, wet op de privacy telefoonnummer, plus inspirante!

La prsente politique en matire de vie prive explique comment nous utilisons vos donnes pour vous offrir une meilleure exprience utilisateur, comme toute autre entreprise de droit belge.